HOÁ GIẢI GIAN NAN - VỮNG GIÀU SANG

12 Con Giáp

Ất Mùi 1955,2015

Ất Mùi 1955,2015

Ất Mùi 1955,2015: Sa Trung Kim, con dê được kính trọng, có dung mạo đoan chính, thời trẻ làm việc rất cần cù, huynh đệ

Read More »
7

Quý Mùi 1943,2003

Quý Mùi 1943,2003: Dương Liễu Mộc, con dê trong đàn, lòng dạ ngay thẳng, nói năng hoạt bát, giỏi tài biện luận, giỏi giúp người

Read More »