4

CANH TÝ (1960-2020)

CANH TÝ (1960-2020): bích thượng thổ, chuột trên xà nhà , là người tự trọng chững chạc, cả đời không lo về ăn mặc , y lộc không thiếu.

– Đối với gia đình: có quyền, phùng hung sẽ hoá cát, có quý nhân giúp đỡ đề bạc (nâng đỡ)

– Nữ: là mệnh hưng vượng tướng gia (là mệnh người làm việc lớn, có tham vọng, có thực lực)

– Khuyết điểm: hơi cố chấp, quá tự tin vào bản thân.

Chia Sẻ Bài Viết