1940,2000

Canh Thìn:1940,2000

Canh Thìn:1940,2000, Bạch Lạp Kim, con rồng nổi giận,tính cách hoà khí, vất vả 1 đời, danh lợi song toàn, ăn mặc không lo, giai đoạn trung niên rất bình an, về già hưng thịn, nữ thì đa số cần kiệm.

Chia Sẻ Bài Viết