2

BÍNH TÝ (1936-1996)

BÍNH TÝ (1936-1996):

Nhuận hạ thuỷ, con chuột trong ruộng, là người gan dạ, có quyền bính và mưu lược

– Tuổi trẻ thì bình thường, thành tựu lớn dần theo năm tháng/ tuổi tác

– Nữ: miệng lưỡi đanh đá, dễ khẩu nghiệp, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, biết an phận thủ thường.

Chia Sẻ Bài Viết