hoanhtai (8)

Bình địa mộc: Mậu tuất, Kỷ hợi

Mậu tuất bình địa mộc (1958, 2018): cây gỗ sinh ra từ đất, rất sợ lại gặp thêm hành thổ. Nếu gặp những nạp âm hỏa vượng, thổ vượng thì cả đời vất vả; mộc này không bị kim khắc chế, bởi vì năng lượng kim tiêu tán ở Tuất, thế nên gặp được kim sẽ dễ phát tài. Nếu trong mệnh cục thủy đa mộc thịnh thì khắc thành quý cách.

Kỷ hợi bình địa mộc (1959, 2019): mộc này tự sinh tự trưởng, cành lá phát triển um tùm, không sợ kim loại khắc chế. Tuy nhiên, nếu gặp kim của Tân hợi, Tân tỵ, Quý dậu thì không tốt lắm. Nếu gặp thủy của Ất mão, Đinh mùi, và mộc của Quý mùi thì sẽ là mệnh quý.

Bình địa mộc lấy thổ làm nền tảng, nên thích nhất lộ bàng thổ, kế đến sẽ là ốc thượng thổ, bích thượng thổ, thành đầu thổ. Nếu trong ba thổ xảy ra hợp hóa thì tốt càng thêm tốt. Sa trung thổ và đại dịch thổ nếu gặp không đắc dụng, trụ ngày trụ giờ nếu gặp 2 thổ này thì tai họa khó tránh.

Bình địa mộc thích gặp thái dương hỏa và phích lịch hỏa. Nếu gặp lô trung hỏa thì trong mệnh cục phải có thủy mới tốt, còn gặp Phật đăng hỏa thì trong mệnh cục không được có gió mới gọi là tốt. Gặp những hỏa còn lại, nếu trong mệnh không có thủy thì rất xấu.

Bình địa mộc không thích gặp kiếm phong kim. Nếu gặp kim bạc kim, sẽ tạo thành cục thiên can tương hợp, địa chi tương sinh, thật là mệnh quý vô cùng.

Thiên hà thủy sẽ tưới mát cho bình địa mộc, nên gặp được sẽ rất tốt. Bình địa mộc không thích đại hải thủy, đại khê thủy, nếu trong mệnh cục không có sơn thì càng xấu. Nếu bình địa mộc đồng thời gặp được giản hạ thủy và tỉnh tuyền thủy thì sẽ tốt. Bình địa mộc không hợp với đại lâm mộc, vì có gió xô đổ. Kỷ hợi bình địa mộc gặp Nhâm tý thì tốt, Mậu tuất bình địa mộc nếu gặp Nhâm tý thì không đắc dụng. Nếu gặp tùng bách mộc thì có điểm tựa, trong mệnh cục nếu có thêm thổ thì tốt

Chia Sẻ Bài Viết