90c9f171 55e7 4cf0 A4f4 B965e300accf

BÍ MẬT NGƯỜI MỆNH THUỶ

Các năm sinh thuộc mệnh thuỷ : 1996, 1997, 1982, 1983, 1974, 1975, 1966, 1967, 1952, 1953

Thuỷ đặc tính là hướng xuống, uyển chuyển, lạnh.
Đa phần người mệnh thuỷ sẽ thích nước.
Thuỷ đại diện cho chữ Trí. thông minh, lanh lợi, lý luận sắc bén, thích hợp làm việc trí óc hơn chân tay. Nói chuyện với họ phải dùng con số.
Tính thích nghi rất cao vì nước dễ len lỏi khắp mọi nơi và cũng dễ thay đổi.
Thích yên tĩnh. không thích ồn ào.

Sóng thần dâng lên sẽ xoá sạch tất cả vì vậy người mệnh thuỷ khi tức giận họ có thể rũ bỏ tất cả, làm lại từ đầu.
Làm gì cũng muốn nhanh
Khả năng học hỏi và chịu đựng được áp lực cao
Trăm sông rồi cũng đổ về biển nên người mệnh thuỷ hay làm một lúc nhiều việc vì thiên về trí nên hay đa nghi, khó tin người. cái gì cũng dành tự làm

Thường thích làm lớn, có hoài bão, tham vọng nên sự nghiệp dễ thành mà cũng dễ bại. Người này dễ lâm vào cảnh trắng tay sau 1 đêm

Thích hợp làm tư vấn, quân sư, hoạch định chiến lược.
Vài lời chia sẻ !

Chia Sẻ Bài Viết