6

Ất sửu: 1925-1985

Ất sửu: 1925-1985 : là hải trung kim

– Là con trâu trong biển, là người khẳng khái, hào phóng, thích sự vui vẻ, lạc quan

– Học nhiều mà thành tựu ít

– Thuở nhỏ nhiều tai nạn, là thành phần bình thường trong xã hội, vợ con không hình không khắc, không dựa được vào lục thân, bản tính hiền lương, chất phát.

Chia Sẻ Bài Viết