hồng phát, gia đình hòa hợp, yên ấm, tiền tài

Tại sao Những ngày thầy bảo " DỄ CÓ TIỀN "