ĐỔI NGÀY ÂM SANG DƯƠNG - TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG.

Lịch Âm – Dương

Tháng 02 năm 2023
11
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Ất Mão (nhuận)
Năm Quý Mão
Lịch Dương
01
Tháng 04