ĐỔI NGÀY ÂM SANG DƯƠNG - TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG.

Lịch Âm – Dương

Tháng 05 năm 2022
30
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Nhâm Tý
Tháng Bính Ngọ
Năm Nhâm Dần
Lịch Dương
28
Tháng 06