hồng phát, gia đình hòa hợp, yên ấm, tiền tài

Lịch Âm – Dương

Tháng 03 năm 2021
06
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Quý Sửu
Tháng Canh Dần
Năm Tân Sửu
Lịch âm
23
Tháng 01