hồng phát, gia đình hòa hợp, yên ấm, tiền tài

Lịch Âm – Dương

Tháng 04 năm 2021
28
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Đinh Hợi
Tháng Quý Tỵ
Năm Tân Sửu
Lịch Dương
08
Tháng 06