hồng phát, gia đình hòa hợp, yên ấm, tiền tài

Lịch Âm – Dương

Tháng 08 năm 2021
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 4
Ngày Canh Thìn
Tháng Đinh Dậu
Năm Tân Sửu
Lịch Dương
29
Tháng 09