ĐỔI NGÀY ÂM SANG DƯƠNG - TRA CỨU LỊCH ÂM DƯƠNG.

Lịch Âm – Dương

Tháng 11 năm 2022
07
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 4
Ngày Đinh Hợi
Tháng Nhâm Tý
Năm Nhâm Dần
Lịch Dương
30
Tháng 11