1

ĐÔI LỜI VỀ TỬ VI TUỔI QUÝ DẬU

Các bạn sinh trong khoảng thời gian ( 04/02/1993-03/02/1994DL )

Ekip Tuổi xung quanh bạn :

– Kỵ : Mão – Tý – Tuất

– Quý Nhân : Tỵ

– Hợp : Thìn

– Thần Tài : Tý – Dậu

Quý là Thiên Can thuộc Thuỷ , Dậu là Địa Chi thuộc Kim , Kim sinh Thuỷ , Chi sinh cho Can , bạn thuộc tổ hợp tốt số 03. Cuộc đời dễ thành công nhờ May Mắn

Dậu cũng chính là Thần Tài của bạn , tuổi của mình cũng là Thần Tài của mình nên bạn dễ may mắn về tiền bạc

Dậu cũng là Tứ Đế Vượng và Tứ Đào Hoa nên bạn cũng dễ được mọi người yêu mến, dễ đạt đỉnh cao trong sự nghiệp

Quý Dậu kết hợp với Mậu Thìn 88 là 1 cặp hoàn hảo vì Mậu hợp Quý , Thìn hợp Dậu – Thiên Địa hợp và Thìn cũng chính là Quý Nhân đặc biệt của Dậu

Nạp Âm Ngũ Hành là Kiếm Phong Kim , Kim đại diện cho chữ Nghĩa , bạn là người sống nghĩa khí , xem trọng sự công bằng . Nhưng nếu Bát Tự và phong thuỷ xấu thì dễ trở nên ngang ngược !

Quý Dậu đại kỵ Đinh Mão 87 , Kỷ Mão 99 vì Mão dậu xung , Quý khắc Đinh , Kỷ khắc Quý – Thiên khắc địa xung , không thể xấu hơn

Kiếm Phong Kim thích được thuỷ thấm nhuần và mài , không thích hoả rèn . Đại Khê Thuỷ – Giáp Dần 1974 , Đại Hải Thuỷ 82,83 là cách cục tốt nhất . Nếu chọn thì ưu tiên 83 hơn 82

Kim này sinh và Mùa Thu là tốt nhất

Kết hợp với Nhâm Thìn thì Bảo Kiếm sẽ biến thành Thanh Long , gặp Quý Tỵ cũng được . Nhâm Thìn và Quý Tỵ là Trường Lưu Thuỷ

Nếu gặp Lư Trung Hoả 86,87 mà không có thuỷ tương trợ, chủ mệnh yểu

Vài lời chia sẻ !

Giang Phong Thủy

Chia Sẻ Bài Viết