Yellow and Orange Abstract Lunar New Year Instagram Post(2)

ĐÔI LỜI VỀ TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ

?ĐÔI LỜI VỀ TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ

(Các bạn sinh trong khoảng thời gian 04/02/1977-03/02/1978DL)

Ekip Tuổi xung quanh bạn:

– Kỵ: Dần Hợi

– Quý Nhân: Dậu

– Hợp: Thân

– Thần Tái: Ngó Dầu

Đinh là Thiên Can thuộc Hoả, Tỵ là Địa Chị thuộc Hoả, Can bằng Chi gọi là Tỵ Hoà – bạn thuộc nhóm tuổi tốt số 2.

Rất hợp với Nhâm Thân 92 vì Đinh hợp Nhâm, Thân hợp Tỵ. Thiên Địa đều hợp, chủ phúc đức. Đại kỵ Tân Hợi 71 và Quý Hợi 83 vì Đinh khắc Tân, Quý khắc Đinh, Hợi xung Tỵ. Thiên khắc Địa xung chủ tai hoạ.Tỵ thuộc tứ dịch mã nên bạn là “chân đi” phải đi lại nhiều thì con đường sự nghiệp mới dễ hanh thông

. Nạp Âm ngũ hành thuộc – chủ về chữ Tín, bạn đề cao uy tín, là người đáng tin cậy. Nếu chỉ xét riêng năm sinh thì bạn hợp Hoả ( nếu chi tiết hơn thì phải xem Bát Tự gồm cả Giờ/Ngày/Tháng/Năm Sinh Dương Lịch )

Sa Trung Thổ tính Thanh Tú, thích được Kim thanh nuôi dưỡng. Kiếm phong kim là Kim thanh tú. Nếu có Thuỷ đến nuôi dưỡng, thấm nhuần càng tốt lành.HOTLINE: 0941873456 – 0916022930 – 0967215849

Chia Sẻ Bài Viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email