2

Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ

? Người tu đạo thường ở trong rừng núi phải đeo Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ thì ma quỷ, cọp beo , hổ báo , côn trùng không tới gần . Người đời cũng có thể đeo bứt đồ hình này khi qua sông , qua suối đi vào sơn cốc . Ban đêm đi vào nơi hoang dã , ghé chân nghỉ ở những căn nhà hung thì tất cả yêu ma đều lánh , không dám hại mình . Nếu trong nhà mình cung phụng đồ hình này thì những cái ác không nổi lên và điều lành tụ lại !
?Tương truyền của Thái Thượng Lão Quân truyền xuống miễn tai hoạ và đem tới điều phước . Hiện nay ở huyện Đăng Phong , Núi Tung Sơn , Miếu Trung Nhạc , Tỉnh Hà Nam có tấm bia khắc đồ hình này .
?Ngũ nhạc là 5 ngọn núi : Thái Sơn , Hoành Sơn , Tung Sơn , Hoa Sơn và Hằng Sơn .
?Công Dụng : Tất cả các tuổi sau khi khai quang đều đeo được . Hoặc đặt trên bàn làm việc .
Những người hay nằm mơ thấy Ác Mộng , bị vong theo .
Trẻ em hay khóc đêm , khó ngủ .
Hay thường gặp những hiện tượng Kỳ Dị
Đeo Đồ Hình này Miễn được Tai Hoạ , đem tới điều lành . Bình Bình An An !
Đây là sản phẩm thầy Giang dày công nghiên cứu . Mong sẽ hỗ trợ được Cả Nhà Bình Bình An An !

Vật Phẩm Vừa Xem