MẶT VÀNG TỨ THỜI KIẾN QUÝ

MẶT VÀNG CHỮ HOA ” TỨ THỜI KIẾN QUÝ “

THỈNH 1 CHỮ CẢI MỆNH , KÉO MAY MẮN CẢ ĐỜI !

✨ MẶT CHỮ HOA ” TỨ THỜI KIẾN QUÝ ” VÀNG 18K

Tứ là 4 ; Thời là Mùa ; Kiến là gặp ; Quý là Quý Nhân

👉 Dựa trên Ngày / Tháng / Năm Sinh của mỗi người thầy Giang sẽ lựa ra 1 chữ Hoa , chữ này giúp cho Quý Vị suốt đời dễ gặp quý nhân . Quý Nhân này là mạnh nhất . Người có Quý Nhân này, gặp hung hoá cát , gặp dữ hoá lành , khi gặp hoạn nạn có Quý Nhân giúp đỡ , dễ được mọi người xung quanh yêu mến nên hạn chế được Thị Phi . Dễ giàu khó nghèo nên cải thiện được Tài Lộc . 

Đây là công trình nghiên cứu Tâm Huyết mới nhất của thầy Giang .

Đây là sản phẩm làm từ vàng 18k  được chọn riêng cho từng người

Vật Phẩm Vừa Xem