158424147_1075531346306623_8794789436963255413_n-1

Dịch vụ coi LÁ SỐ ONLINE

15.000.000 

(giangphongthuy.com)

XEM CẢI MỆNH ONLINE TRÊN LIVESTREAM
Thầy Giang lựa vào ngày/ tháng/ năm sinh lập nên lá số chỉ dẫn những thông tin cần thiết áp dụng để cải thiện số mệnh
sẽ chỉ dẫn anh chị những thông tin cần thiết áp dụng để cải thiện số mệnh: chỉ ra ngũ hành khuyết cần bổ sung, màu sắc hợp, nghề nghiệp hợp, tuổi hợp, tuổi kỵ, khi nào dễ có tiền, lúc nào thời vận xấu
Thời Gian: 10 PHÚT – Phí 15 TRIỆU
Hãy đăng ký từ bây giờ để thầy ưu tiên xếp lịch hẹn sớm nhé !
Thầy Giang Phong Thuỷ – Phong Thuỷ Sư Hoàng Gia Đời Thứ 40 – Dương Công Phái – Giang Tây – Trung Quốc !

Giang Phong Thuỷ – 0916022930- 0967215849- 0941873456