17

Cát Thần Kỳ Lân Mạ Vàng

Mặt Kỳ Lân hóa giải dành cho các tuổi xấu trong năm. Hoặc bất kỳ ai cũng có thể đeo. Không kỵ tuổi.
Có thể bỏ bóp, bỏ dưới gối. Miễn sao gần mình là được. Không kiêng kỵ, sử dụng trọn đời.
Công dụng: Mặt Kỳ Lân giúp xua đi cái xấu, đem đến điều May Mắn, tránh thị phi, hóa giải sát khí xấu để bảo vệ gia chủ. Kỳ Lân có sức mạnh Tâm Linh rất lớn nên thường được dùng để trấn sát.

Vật Phẩm Vừa Xem