289536338_1393060954553659_3075298252215837025_n

Cẩm nang hoá giải Thái Tuế năm nhâm dần 2022

Cẩm nang hoá giải Thái Tuế năm 2022
Dành cho 4 tuổi : Dần – thân – tỵ – hợi phạm thái tuế năm nhâm dần 2022
Dựa vào Ngày tháng năm sinh của mỗi người, thầy sẽ chọn và khai quang cẩm nang hoá giải. Anh chị em đem theo bên mình trong năm phạm Thái Tuế giúp hoá giải bớt xung khắc, hộ mệnh bình an may mắn hơn.

Vật Phẩm Vừa Xem