345b77e22602d25c8b13

BẢN NHẠC KÍCH TÀI LỘC

1.080.000 

Thầy Giang đã hoàn thành xong 5 bản nhạc Kích Tài Lộc theo Ngày Tháng Năm Sinh của mỗi người. 

Bài Nhạc Kích Tài Số 1 : https://www.youtube.com/watch?v=LTw-ZvatK-s

Bài Nhạc Kích Tài Số 2 : https://www.youtube.com/watch?v=C8kZ1O305I0

Bài Nhạc Kích Tài Số 3 : https://www.youtube.com/watch?v=vZfIaB4N0ag

Bài Nhạc Kích Tài Số 4 : https://www.youtube.com/watch?v=5BJW4WF3ajg

Bài Nhạc Kích Tài Số 5 : https://www.youtube.com/watch?v=zokixxwwJso

Bản nhạc kích tài lộc sẽ được thầy Giang chọn lựa theo Ngày Tháng Năm Sinh của mỗi người. Anh chị nghe đều đặn mỗi ngày, bất cứ khi nào có thể (khi ngủ, làm việc,…) giúp dễ có tiền, may mắn dễ tới.

Thầy sẽ ưu tiên cho 10 anh chị đăng kí với giá: 1 TRIỆU 080 (tặng kèm 1 Phiếu Bốc Thăm Trúng 5 triệu vào ngày 7/7/2021 DL thầy livestream bốc thăm công bố kết quả.

Sau đó, Giá Chính Thức ” BẢN NHẠC KÍCH TÀI LỘC ” sẽ là 2 TRIỆU 080

Vật Phẩm Vừa Xem

Products not found